Jeugd & Jongeren

 • De jeugd & jongeren meer betrekken bij het politieke proces
 • Een signaal afgeven aan het Rijk om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien
 • Een groter sociaaleconomisch vangnet creëren voor jongeren

Bestuur & Inwoners

 • De inwoners meer betrekken bij het politieke proces
 • Nog meer kern- en wijkgericht werken, hieronder valt o.a. het stimuleren van bewoners- en ondernemersinitiatieven
 • Onnodige bureaucratie tegengaan

Veiligheid

 • Inzetten op vroegsignalering o.b.v. risicosignalen
 • Meer samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkagenten, de jongerenwerkers meer inzetten en wijkambassadeurs installeren
 • Fouiller- en inleveracties op vaste plekken en tijdstippen. Op bepaalde variabele momenten ook fouilleren op scholen en sportverenigingen

Ondernemen & Economie

 • Het Spijkenisse Centrum herinrichten
 • Een nieuw circulair bedrijventerrein tussen Geervliet en Spijkenisse (Noordrand/Geuzenlinie) realiseren.
 • Meer aandacht voor (jonge) startende ondernemers

Onderwijs

 • Meer investeren in onderwijs en absoluut geen bezuinigingen
 • Een technisch hbo-departement in Nissewaard openen
 • Scholen meer laten samenwerken in de gemeente

Duurzaam ontwikkelen & Wonen

 • Inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor starters
 • Het voor investeerders onmogelijk maken om woningen die aangewezen worden voor starters en middeninkomens op te kopen
 • Woningen verduurzamen

Bereikbaarheid & Infrastructuur

 • De A4-Zuid aanleggen
 • Het buslijnennetwerk verbeteren en stoppen met de Spijkhopper-proef
 • Wegen en bruggen opknappen

Zorg

 • Een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs voorziening
 • Een signaal afgeven aan het Rijk om structureel meer geld te krijgen voor WMO-zorg
 • Meer AED’s

Recreatie, Sport & Cultuur

 • Inwoners van jong tot oud stimuleren om meer te gaan sporten
 • Het uitgaansleven in Spijkenisse aantrekkelijker maken
 • Het Volwassenenfonds naar Nissewaard halen

Openbare ruimte & Leefomgeving

 • Groenrijke gebieden in heel Nissewaard behouden
 • Meer nadruk leggen op het schoonheiden van gebieden als de Bernisse door afvalscheiding nóg meer te bevorderen
 • Af van het maximum aantal keren dat afval door inwoners naar de stadswerf gebracht mag worden

Digitalisering

 • ICT-dienstverlening volledig terugbrengen naar de gemeente
 • Meer gebruik maken van opensourcesoftware
 • Een aparte (deel)wethouder digitalisering

Diversiteit

 • Duidelijk maken dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, identiteit of huidskleur
 • Het stimuleren van informatievoorziening over verschillende culturen
 • Nieuwkomers in de gemeente stimuleren om een inburgerings- of taalcursus te volgen

ONZE SPEERPUNTEN

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux