Duurzaam ontwikkelen & wonen

Meer investeren in duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat de afgelopen jaren steeds meer op de politieke agenda komt, als gevolg van
klimaatverandering. Op 24 januari 2020 publiceerde de NOS een artikel dat luidde Nederland heeft minste
duurzame energie van hele EU.’ Graag zien we dat Nederland inzet op het investeren in duurzame ontwikkeling. Hier
komt immers een enorm economisch voordeel op de lange termijn bij kijken: het kunnen verkopen van energie.
Nissewaard heeft de mogelijkheid om in Zuid-Holland één van de koplopers te worden op het gebied van duurzame
ontwikkeling.

Woonprobleem
Een andere landelijke trend die Nissewaard al langer raakt, is de stagnerende ontwikkeling in de woningvoorraad.
Vooral starters op de woningmarkt zijn hier de dupe van. Ook is er veel behoefte aan differentiatie in de
woningvoorraad in Nissewaard.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor starters.
Er lopen op het moment verschillende initiatieven voor het maken van betaalbare woningen voor starters en mensen
met een laag inkomen. StartBlock is een voorbeeld van zo’n initiatief. Dit zijn geprefabriceerde houten woningen
met een oppervlakte van circa 50 vierkante meter. Door de kleinere woonoppervlakte is het ideaal voor starters en
alleenstaanden. Bovendien is het duurzaam, vanwege de HSB (houtskeletbouw) constructie. Tot slot zijn dit soort
woningen betaalbaar, vanwege de korte bouwtijd. Een initiatief als StartBlock wil Jong Nissewaard graag naar de
gemeente brengen. Op deze manier hebben we op een relatief korte termijn betaalbare en duurzame woningen voor
starters.

2. Het voor investeerders onmogelijk maken om woningen die aangewezen worden voor starters en
middeninkomens op te kopen.
Om het eerste standpunt te waarborgen, is het nodig dat de gemeente met een opkoopbescherming komt. Op deze
manier geven we starters in Nissewaard een eerlijkere kans om aan een woning te komen. Er wordt al gewerkt aan
een wetsvoorstel. Jong Nissewaard wil dat gemeenten hun krachten gaan bundelen om bij de landelijke overheid
duidelijk te maken dat er vaart moet worden gemaakt met dit wetsvoorstel. Hoe sneller deze wet er is, des te sneller
gemeenten de woningnood voor starters kunnen aanpakken.

3. Woningen verduurzamen.
Om dit punt te realiseren, willen we dat er ingezet wordt op het verduurzamen van woningen met een laag
energielabel (van label E naar B). Hierdoor valt er meer rendement te winnen doordat de energierekening omlaag
gaat. Daarnaast gaat het comfort van de bewoners omhoog, door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie aan de
woning houd je namelijk warmte in de winter binnen en in de zomer buiten.

4. Elektrische laadpalen op meer plekken zoals in garages en op parkeerplaatsen.
Het aantal stekkerauto’s neemt in rap tempo toe. Het is daarom niet meer dan logisch dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn voor mensen met stekkerauto’s om deze te kunnen opladen. Daarom wil
Jong Nissewaard dat de gemeente budget vrijmaakt voor het realiseren van elektrische laadpalen in garages en op
parkeerplaatsen. Hierbij moet ook gekeken worden naar de behoeften in de kernen. Afbeelding 6 laat zien dat er
genoeg plekken zijn in Nissewaard waar onvoldoende openbare of semi-publieke laadpunten zijn.

Afbeelding 6: Schets van tekort aan openbare en semi-publieke laadpunten in Nissewaard.

5. In de openbare ruimte altijd kiezen voor ledverlichting.
Ledverlichting is een efficiënt korte termijnplan, waarmee er bespaard kan worden op energie. Dit heeft ook het
positieve gevolg dat ledverlichting goedkoper is, het gaat tenslotte langer mee. Jong Nissewaard wil dat dit een
standaardonderdeel wordt van bouwplannen van openbare ruimtes.

6. Windmolens alleen bouwen als er rekening gehouden wordt met geluidsoverlast, natuurbehoud, recreatie en
de stem van de inwoners.
Ondanks dat Jong Nissewaard een voorstander van duurzame energie is, zijn we erg kritisch op de bouw van
windmolens. Het bouwen van een windmolen is namelijk een ingrijpend project. Daarom willen wij dat er alleen
windmolens gebouwd worden, wanneer er rekening gehouden wordt met de bovenstaande vier belangrijke eisen.
Ook moet worden meegewogen wat er met de energieopwekking gebeurt. Indien het bijvoorbeeld voor eigen
gebruik binnen de gemeente is, kan er beter gekozen worden voor het aantrekkelijker maken van het aanleggen van
zonnepanelen op de daken. Dit is een minder ingrijpend project voor de omgeving en zit verder niemand in de weg.
Bovendien hebben inwoners hier persoonlijk profijt van.

7. Blijven zoeken naar mogelijkheden om in de toekomst andere vormen van duurzame energie te gebruiken,
zoals kernenergie en energie uit waterstof.
Omdat we met wind- en zonne-energie de gemeente niet volledig op duurzame energie kunnen laten draaien, willen
we actief onderzoek doen naar de mogelijkheden van de toepassing van kernenergie en energie uit waterstof. Als
een dergelijk voorstel op tafel komt te liggen, dan zullen wij dit als Jong Nissewaard steunen.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux