Diversiteit

Een speciaal onderwerp

Diversiteit is een speciaal onderwerp binnen Jong Nissewaard. Wij zien dit namelijk niet als een beleidszaak, maar
meer als een formulering van onze waarden. Voor ons is het belangrijk dat mensen gewaardeerd en beoordeeld
worden op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van hun identiteit. Wat dat laatste betreft, is iedereen
gelijkwaardig.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Duidelijk maken dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, identiteit of huidskleur.
Dit betekent dat discriminatie, onrechtvaardigheid en racisme niet getolereerd worden en keihard worden
aangepakt. Jong Nissewaard staat verder open voor initiatieven voor evenementen die zijn gericht op diversiteit,
denk bijvoorbeeld aan een wereldmarkt waar kennis kan worden gemaakt met verschillende culturen. Hiermee
hopen wij tevens dat er meer begrip komt voor elkaar.

2. Het stimuleren van informatievoorziening over verschillende culturen.
Het is belangrijk dat we als inwoners ons referentiekader zo veel mogelijk uitbreiden. Daarom zien wij graag dat er,
bijvoorbeeld op scholen, genoeg aandacht wordt besteed aan verschillende culturen. Hierbij kan wederom gedacht
worden aan een wereldmarkt (zie punt 1).

3. Nieuwkomers in de gemeente stimuleren om een inburgerings- of taalcursus te volgen.
Wij hechten er veel waarde aan dat de Nederlandse taal beheerst wordt door alle bewoners van onze gemeente.
Daarnaast denken wij dat dit niet alleen goed is voor de inwoners die er al wonen, maar ook voor de nieuwkomers
zelf, omdat zij zo makkelijker meegaan in onze maatschappij. Daarom wil Jong Nissewaard dat nieuwkomers een
beroep kunnen doen op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van hun inburgerings- of taalcursus, indien zij
in één keer slagen.

4. Aansluiten bij het vervangen van Zwarte Piet door Roetveegpiet.
Sinterklaas is een kinderfeest en dat willen we zo houden. Dit zien wij dan ook als een argument om Zwarte Piet te
vervangen door Roetveegpiet. Voor de kinderen maakt het niet uit welke kleur de piet is, zolang zij maar snoep- en
speelgoed krijgen. Deze volwassenendiscussie moet achterwege gelaten worden en de focus moet weer op de
kinderen komen te liggen.

5. Het individu centraal stellen.
Dit houdt in dat mensen niet beoordeeld worden op basis van ras, huidskleur, seksuele voorkeur of identiteit.
Daarom willen wij bij functies geen quota opstellen. Jong Nissewaard vindt dat iemand gekozen moet worden
o.b.v. kwaliteiten, niet op basis van identiteit. Dit betekent ook dat wij geen voorstander zijn van voorlichtingen
over discriminatie, racisme en genderdiversiteit op scholen. Wij zijn van mening dat dit niet effectief is en een
averechts effect heeft, omdat je hierdoor denormaliseert wat normaal is. In andere woorden; je vestigt hiermee
te veel aandacht op het ‘anders-zijn’ van bepaalde groepen mensen en creëert zodoende een tweedeling. We
ondersteunen echter wel initiatieven zoals de ‘Gay-Straight alliance.’ We vinden het immers belangrijk dat er
voldoende ruimte is voor iedereen om zich veilig te voelen op school.

6. Het formuleren van een ‘Nissewaardse identiteit’.
Gezien het feit dat Nissewaard nog een relatief nieuwe gemeente is, zien wij graag dat er in samenspraak met de
inwoners een uitgebreide ‘Nissewaardse identiteit’ geformuleerd wordt. Voor Jong Nissewaard zijn waarden zoals
open-minded, kansgrijpend, sociaal en verbindend daarin belangrijk. Hierbij is het van belang dat inwoners uit
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland en de buurtschap Biert meegenomen
worden in het proces. Deze gedeeltes van Nissewaard hebben namelijk een groot aandeel in de geschiedenis van
onze regio.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux