Digitalisering

Datalekken
Naast de fysieke veiligheid op straat (zie Thema Veiligheid) is ook digitale veiligheid van groot belang. Om datalekken
te voorkomen
, moet de gemeente meer doen op het gebied van digitale veiligheid. Daarnaast is het thema ‘privacy’
steeds belangrijker geworden, het bewaken van persoonsgegevens staat daarbij centraal. Als jongeren zien we vaak
dat de huidige politiek onvoldoende kennis heeft van digitalisering. Dit wordt ook wel digibetocratie genoemd.
Gezien het belang van dit thema, moet de gemeente meer inzetten op digitale veiligheid, digitale participatie en
digitale dienstverlening.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. ICT-dienstverlening volledig terugbrengen naar de gemeente.
Op dit moment maakt de gemeente gebruik van het Shared Service Center Syntrophos, waardoor de ICT van
Nissewaard sterk afhankelijk is van deze organisatie. Wanneer het met de organisatie Syntrophos minder goed gaat,
lijdt ook de gemeente Nissewaard hieronder. Door te breken met Syntrophos en de volledige ICT-dienstverlening
terug te brengen naar de gemeente, worden we op dit terrein zelfstandig. Dit zou ook betekenen dat er een aantal
zeer gespecialiseerde mensen binnen de gemeente aan de slag moet op het gebied van ICT-dienstverlening en
cybersecurity.
Daarnaast wordt democratische controle een stuk makkelijker als de ICT-dienstverlening volledig in handen is van
de gemeente. Op deze manier zijn alle gegevens snel verkrijgbaar en hoeven deze niet gedeeltelijk opgehaald te
worden vanuit een externe organisatie. Het is hierbij ook van belang dat er regelmatig audits op ICT-vlak gedaan
worden.

2. Meer gebruik maken van opensourcesoftware.
Bij opensourcesoftware hebben gebruikers de mogelijkheid om de broncode van een (computer)programma
aan te passen en te verbeteren. Ondanks dat de continuïteit van opensourcesoftware niet altijd gewaarborgd
wordt, maak je jezelf als gemeente wel onafhankelijk van de grote technologiebedrijven. Het gebruik van
opensourcesoftware kan bovendien een cybersecurity strategie zijn, gezien het feit dat veel cyberaanvallen juist op
de grote technologiebedrijven gericht zijn. Opensourcesoftware zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij kleine
dienstverlening, zoals het maken van afspraken en het ophalen van producten bij de gemeente.

3. Een aparte (deel)wethouder digitalisering.
Digitalisering is een belangrijk onderwerp waar maar weinig mensen écht veel vanaf weten. In het afgelopen
collegejaar was ICT simpelweg een onderdeel van de portefeuille van een wethouder. Wij willen dat er een
aparte (eventueel deeltijd) wethouder komt die zich volop op digitale zaken kan richten, waarbij het bewaken
van persoonsgegevens en privacy twee belangrijke elementen zijn. Daarnaast is een aparte afdeling binnen de
gemeente gericht op ICT-dienstverlening essentieel (zie punt 1).

4. Digitale participatie stimuleren.
Om op een laagdrempelige manier de inwoners te bereiken, kan de gemeente meer inzetten op het stimuleren van
digitale participatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het organiseren van online sessies, zoals digitale spreekuren
met de burgemeester of wethouders, zodat inwoners direct vragen kunnen stellen. Dit bevordert meteen de
inspraak van de inwoners en de transparantie richting hen. De gemeente kan ook leren van andere gemeenten die
al verder zijn in het gebruik van opensourcesoftware en digitale participatie. Zo gebruiken enkele gemeenten het
opensourceplatform OpenStad.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux