Recreatie, Sport & Cultuur

Onsportieve gemeente
Bijna nergens zulke onsportieve mensen als in Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam., dat was de
titel van een artikel in het AD op 18 november 2020. Kijkend naar het aantal actieve sporters, stond Nissewaard op
plek 48 van de top 50 grootste gemeenten van Nederland. Dit is een zorgelijke kwestie waarbij de gemeente moet
ingrijpen, sport is immers voor velen een belangrijk onderdeel van recreatie. Gezien de slechte ontwikkelingen op dit
gebied, moet onze gemeente meer aandacht vestigen op dit thema.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Inwoners van jong tot oud stimuleren om meer te gaan sporten.
Dit willen wij realiseren door een grote marketingcampagne te lanceren. Hierbij moeten zoveel mogelijk
sportverenigingen worden meegenomen in het proces. De gemeente zal dan o.a. online campagne kunnen
voeren. Op deze manier kunnen de inwoners kennis maken met allerlei verschillende sporten en de bijbehorende
verenigingen. Deze campagne staat los van de campagne voor een veilig sportklimaat, deze staat namelijk al op de
gemeentelijke agenda en daar sluit Jong Nissewaard zich bij aan.
Om bijvoorbeeld het hardlopen te bevorderen, willen wij waterfonteintjes plaatsen op populaire hardloopplaatsen in
de gemeente. Verder kan de gemeente meer inzetten op het betrekken van het Topsportteam en het bekend maken
van het bestaan van het Jeugdfonds en Stichting Leergeld.

2. Het uitgaansleven in Spijkenisse aantrekkelijker maken.
Veel jongeren beklagen zich over de geringe hoeveelheid uitgaansgelegenheden in Nissewaard. Om het
uitgaansleven aantrekkelijker te maken, moeten we zoveel mogelijk clubs centreren in de Voorstraat en meer horeca
op de pleinen in Spijkenisse (zie Thema Ondernemen & Economie).

3. Het Volwassenenfonds naar Nissewaard halen.
Het is belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom willen
wij dat de gemeente aanhaakt bij het Volwassenenfonds. Met dit fonds wordt het ook voor volwassenen mogelijk om
bij gebrek aan financiële middelen deel te nemen aan sport en cultuur.

4. Het sport- en speelterrein bij Robbie’s Container in Spijkenisse-Noord uitbreiden tot een volwaardig sport-
en speelpark.
Het sport- en speelterrein bij Robbie’s Container bestaat uit een tennisbaan, twee voetbalvelden, een basketbalveld,
een speeltuin en een skatebaan. Wij zijn er echter van overtuigd dat de mogelijkheden van deze locatie nog niet
volledig zijn uitgeput. Graag zien we dat er een plan komt om de skatebaan om te bouwen tot een volwaardig
ingelegd skatepark. Ook zou er een calisthenics park gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier wordt dit een
mooie ontmoetingsplek voor jongeren en kan er tegelijkertijd gesport worden. Daarnaast willen we dat de gemeente
gaat kijken naar mogelijkheden om meer sport- en speelterreinen te realiseren in de rest van Nissewaard, zoals in de
kernen.

Afbeelding 11: Beoogde uitbreiding sport- en speelterrein bij Robbie’s Container (Spijkenisse-Noord).

5. Cultuurparticipatie stimuleren.
Culturele bewustwording is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een persoon. Het geeft je een beeld
van de normen en waarden in een gemeenschap. Culturele uitstapjes moeten daarom vooral gestimuleerd worden.
Jong Nissewaard wil dit doen door meer geld beschikbaar te stellen voor culturele activiteiten voor basisscholen,
middelbare scholen en ouderencentra. Zeker voor de scholen vinden we het belangrijk dat de kernen (Abbenbroek,
Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland) ook gezien worden als plekken waar deze uitstapjes
georganiseerd kunnen worden. Het bloeit in de kernen immers van de cultuur.

6. Lokale culturele geschiedenis, erfgoed en monumentenbehoud ondersteunen.
De gemeente zou een actieve rol kunnen spelen door culturele geschiedenis, erfgoed en monumenten meer
te promoten richting de (jongere) inwoners. Dit zal bijdragen aan de culturele bewustwording en participatie.
Bovendien willen we dat de gemeente de realisatie van een museum overweegt.

7. Meer mogelijkheden voor graffiti-artiesten om zich kunstzinnig te uiten.
Door een aantal plekken aan te wijzen waar graffiti-artiesten zich kunstzinnig kunnen uiten, reduceren we vervuiling
door graffiti op ongewenste plaatsen in de openbare ruimte. Daarom willen we dat de gemeente op meerdere
locaties graffiti-muren plaatst, zoals ook gedaan is bij skatepark Groenewoud.

8. Het Marktplein van Spijkenisse meer inzetten voor evenementen.
Het Marktplein is ideaal voor grote evenementen. Jong Nissewaard ondersteunt dan ook graag initiatieven zoals een
straatvoetbaltoernooi of een festival.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux