Bereikbaarheid en infrastructuur

A4-Zuid
Het al dan niet doortrekken van de A4 is een lange strijd in de lokale politiek van Nissewaard. Deze discussie is
onderdeel van een groter bereikbaarheidsvraagstuk dat heerst op Voorne-Putten, namelijk hoe we ervoor zorgen
dat we als regio bereikbaar blijven. Onze regio heeft te maken met veel forenzen, waardoor de bereikbaarheid op
het eiland onder druk staat. Om de economie van Nissewaard te versterken, moet aandacht worden gevestigd op
mogelijkheden tot het verbeteren van de bereikbaarheid.

Afbeelding 7: Tracé A4-Zuid.

Spijkhopper
Eind september ging een nieuwe vorm van flexibel vervoer van start; de Spijkhopper. Dit kwam in de plaats van
de vaste buslijnen 81 en 85. Hiermee is een poging gedaan tot het verbeteren van de mobiliteit van ouderen en
het realiseren van een flexibeler busnetwerk in Spijkenisse. Dit alles valt onder de categorie bereikbaarheid in
Nissewaard zelf, en op dit gebied kan nog veel worden verbeterd.

Afbeelding 8: Het lijnennet in Spijkenisse voor de introductie van de Spijkhopper (links) en na de invoering van de Spijkhopper (rechts).

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. De A4-Zuid aanleggen.
Door de A4-Zuid aan te leggen, creëren we een extra ontsluitingsweg in de regio. Dit is positief voor de verkeersdoorstroom en maakt het mogelijk om gemakkelijker van en naar werk te reizen. Hierdoor wordt Nissewaard ook een aantrekkelijkere werk- en woonstad. Om dit te verwezenlijken, willen we samen met de partijen in de gehele regio die hier ook van zullen profiteren, doorgaan met lobbyen bij de landelijke overheid. Het is echter wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de snelweg in te leggen of af te schermen met groene geluidsschermen. Indien de A4-Zuid wordt aangelegd, wordt het ook mogelijk om van de Baljuwlaan, Maaswijkweg en Schenkelweg 60-wegen te maken.

2. Het buslijnennetwerk verbeteren en stoppen met de Spijkhopper-proef.
Wij vinden de Spijkhopper een verslechtering van de dienstverlening. De uitbreiding van extra haltes is weliswaar
een pluspunt, maar er bestaat een grote kans dat hiermee een afname van reizigers ontstaat op de al rustigere
lijnen. Daarom stellen wij voor om de vaste buslijnen terug te laten keren en wellicht na acht uur ‘s avonds en op de
zondag een flexsysteem in te voeren. Op deze manier wordt er op de drukste momenten vast openbaar vervoer
aangeboden en wordt er tijdens daluren een flexibel alternatief aangeboden.
Daarnaast willen we het buslijnennetwerk verbeteren door een ringlijn te vormen tussen de voormalige buslijnen
85, van metro De Akkers naar metro Spijkenisse Centrum, en 81, van metro Spijkenisse Centrum naar Hekelingen.
Hiermee bieden we een oplossing voor de overvolle bus 85. Ook willen we een herintroductie van de busverbinding
tussen Spijkenisse en Oud-Beijerland realiseren.

Afbeelding 9: Verbetering buslijnennetwerk Spijkenisse.

3. Wegen en bruggen opknappen.
De bereikbaarheid van de gemeente moet niet alleen worden verbeterd, maar ook worden gewaarborgd. De
gemeente zou een inventarisatie moeten maken van alle wegen en bruggen die momenteel onderhoud nodig
hebben, om dit vervolgens uit te voeren. Niet-onderhouden infrastructuur geeft immers een slordig stadsbeeld.

4. Vrij reizen in daluren voor ouderen.
In januari 2020 besloot de RET om de dagkaart voor 65+’ers te laten vervallen. Veel ouderen zijn echter afhankelijk
van het openbaar vervoer voor hun mobiliteit. In Rotterdam e.o. hebben ouderen nog steeds de mogelijkheid tot
een Vrij Reizen abonnement. Jong Nissewaard wil dat de gemeente dit ook voor haar ouderen aanbiedt. Dit zou
betekenen dat ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik kunnen maken van gratis reizen met het OV.

5. Meer investeren in deelfietsen in Spijkenisse en het gebruik ervan stimuleren.
Fietsen is niet alleen een gezonde, maar ook een duurzame optie van vervoer. We willen dat er meer gebruik
gemaakt wordt van deelfietsen. De gemeente zou dit mee kunnen nemen in haar plan voor de renovatie van het
metrostation Spijkenisse Centrum door ook hier meer deelfietsen te plaatsen.

6. Kijken naar mogelijkheden om het fietsnetwerk veiliger te maken en uit te breiden.
Om voort te borduren op punt 5 wil Jong Nissewaard graag onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het
fietsnetwerk uit te breiden. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid (zie Thema
Veiligheid).

7. Een onderzoek naar onveilige oversteekplaatsen starten.
De verkeersveiligheid moet worden gewaarborgd en meer incidenten bij onveilige oversteekplaatsen moeten
worden voorkomen. Om dit te doen, moet de gemeente een breed onderzoek naar (onveilige) oversteekplaatsen
starten onder de inwoners.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux