Ondernemen & economie

Economische Visie
Een van de grootste problemen in Nissewaard is de leegstand die aanwezig is in het centrum van Spijkenisse, als
gevolg van de leegloop door ondernemingen. Hierdoor loopt het centrum het risico op een slechtere toeloop.
Ook de indeling van de pleinen (zeker in vergelijking met andere gemeenten) kan beter. Daarnaast zijn er veel meer
economische zaken die voor Nissewaard van groot belang zijn, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onze
economische visie is in grote lijnen gebaseerd op een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de economie
in Nissewaard. Hierin wordt o.a. een scenario-analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat de grootste kansen voor
Nissewaard liggen in het investeren in de (duurzame) transities die de Rotterdamse haven ook doormaakt.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Het Spijkenisse Centrum herinrichten.
Om ervoor te zorgen dat de toeloop in het centrum van Spijkenisse verbetert, willen wij een drietal veranderingen in
de inrichting van Spijkenisse Centrum. Ten eerste, winkels die buiten het centrum liggen, zoals in de Zuidpassage,
moeten zoveel mogelijk naar het centrum gebracht worden. Hier moet vervolgens een gezonde combinatie
van lokale ondernemers en grote bedrijven te vinden zijn. Ten tweede, de leegstaande panden (bijvoorbeeld in
de Zuidpassage) kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden zoals recreatie, werk- en studieplekken en
multifunctionele ruimtes. Ten derde, de pleinen van Spijkenisse Centrum moeten gezelliger worden. Om dit te
realiseren moet er meer horeca gevestigd worden op de pleinen. Door bovenstaande drie punten verbeteren we de
toeloop, wat het ondernemerschap en het vestigingsklimaat in het centrum ten goede komt.

Afbeelding 4: Herinrichting Spijkenisse Centrum.
2. Een nieuw circulair bedrijventerrein tussen Geervliet en Spijkenisse (Noordrand/Geuzenlinie) realiseren.
De onderzoekers van de Erasmus Universiteit geven aan dat een groot deel van de bedrijvigheid op de Halfweg
gericht is op havengerelateerde industrie. Dit type bedrijvigheid zal in de toekomst een enorme vooruitgang gaan
boeken door de transitie naar duurzame energie en grondstoffen. Om mee te gaan in de duurzame transities,
wil Jong Nissewaard dat onze gemeente voorop gaat lopen. Dit kan zij doen door het realiseren van een nieuw
bedrijventerrein dat specifiek gericht is op de circulaire economie. Hierdoor zal er ook concurrentie ontstaan met
de bedrijven die momenteel gevestigd zijn op de Halfweg, wat ertoe zal leiden dat ook zij mee zullen gaan met de
circulaire transitie. Dit plan kan echter niet gerealiseerd worden zonder verbetering van de infrastructuur, waardoor
een extra ontsluitingsweg nodig is (zie Thema Bereikbaarheid & Infrastructuur).
Afbeelding 5: Beoogde locatie voor het circulaire bedrijventerrein op de Noordrand/Geuzenlinie.

3. Meer aandacht voor (jonge) startende ondernemers.
Onder ‘meer aandacht’ verstaan wij een actievere rol van de gemeente om mogelijkheden te creëren voor startende
ondernemers, om zich enerzijds te vestigen en anderzijds te leren van andere (startende) ondernemers. De
gemeente zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door een kansenfabriek op te starten, dat is een plek in Nissewaard
waar ondernemers samenkomen (denk hierbij aan het CIC Rotterdam).

4. Proactief investeren in technologische ontwikkeling en innovatie van de haven(industrie).
Omdat de haven een belangrijke economische transitie naar duurzame bedrijvigheid doormaakt, is het van belang
dat Nissewaard hier ook in meegaat, zodat zij niet achter komt te lopen op andere gemeenten. Zodoende moet de
gemeente Nissewaard investeren in innovatie voor efficiëntere productieprocessen die meegaan met de duurzame
trends van deze tijd. Hieronder valt ook het aantrekken van technisch geschoolde mensen naar Nissewaard d.m.v.
een technisch hbo-departement (zie Thema Onderwijs).

5. De samenwerking in de regio Voorne-Putten en met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard
versterken.
De Rotterdamse economie is erg dominant en zeer bepalend voor de economische ontwikkeling van Nissewaard.
Naast Nissewaard zijn er andere gemeenten op Voorne-Putten (en in de nabije regio) die ook een sterke
afhankelijkheid van Rotterdam ervaren. Door de samenwerking te bevorderen, kan Nissewaard haar afhankelijkheid
van Rotterdam verminderen en creëren we een sterke regionale economie. Concreet betekent dit dat de gemeenten
actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en startups.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux