Openbare ruimte & Leefomgeving

Groen & Dierenwelzijn
Jong Nissewaard heeft het behoud en de kwaliteit van natuur hoog in het vaandel staan. De natuur bevat immers
veel voordelen: het is een fijne plek om te recreëren, bevorderlijk voor de gezondheid en het dierenwelzijn, en het
geeft de gemeente een open uitstraling. Naast het behoud van natuur vinden wij dierenwelzijn een belangrijk thema.
Op een goede manier omgaan met dieren is voor ons een basisregel en wij denken dat de gemeente hierin ook een
grote rol kan spelen.

Afval
In januari 2021 verschenen meerdere reportages over chaotische toestanden in Spijkenisse, kijkende naar de
hoeveelheid afval die op straat terecht kwam. Voor Jong Nissewaard is dit onacceptabel, voornamelijk omdat dit
leidt tot een slordig straatbeeld van onze gemeente. Daarom moet er meer aandacht gevestigd worden op het
schoonhouden van straten. Het beter scheiden van afval is daarbij essentieel.
Alle bovenstaande punten zouden ook verbeterd kunnen worden door meer flexibiliteit omtrent de stadswerf, iets
wat als storend wordt ervaren door veel inwoners van de gemeente
.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Groenrijke gebieden in heel Nissewaard behouden.
Er moet tegengas gegeven worden wanneer groen opgeofferd dreigt te worden. Hier vallen dus ook het bouwen van
woningen in rijke natuurgebieden en het kappen van bomen in het kader van onderhoud onder. Bovendien bieden wij
volop steun voor meer groen in Nissewaard.

2. Meer nadruk leggen op het schoonhouden van gebieden als de Bernisse door afvalscheiding nóg meer te
bevorderen.
Zoals gezegd, bevatten groenrijke gebieden veel voordelen. Door te veel afval te lozen op deze plekken komen de
voordelen in het geding. We zorgen voor een schoner en groener Nissewaard door meer scheidingsprullenbakken te
plaatsen in groenrijke gebieden zoals de Bernisse. Ook in openbare ruimtes (bijvoorbeeld in schoolgebouwen) moet
er gekozen worden voor scheidingsprullenbakken. Bovendien kan Nissewaard schoner blijven als de gemeente het
gebruik van de BuitenBeter app meer stimuleert.

3. Af van het maximum aantal keren dat afval door inwoners naar de stadswerf gebracht mag worden.
Door een maximum te stellen aan het aantal keren (acht keer per jaar) dat inwoners afval naar de stadswerf mogen
brengen, wordt de kans groter dat afval in het milieu terecht komt of niet gerecycled wordt. Om dit te voorkomen,
willen we dat deze beperking verdwijnt voor de inwoners.

4. Het dierenwelzijn verbeteren.
Om dit te verwezenlijken, moet er zoveel mogelijk samenwerking plaatsvinden tussen de gemeente, dierenartsen,
dierenambulances en het dierenasiel. Daarnaast moet de gemeente ervoor zorgen dat de natuurlijke habitat van
dieren zo min mogelijk verstoord wordt, bijvoorbeeld door niet te maaien in het broedseizoen.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux