Wijkbezoek in de Dreven

Op donderdag 3 maart hebben een aantal kandidaten van Jong Nissewaard een wijkbezoek gedaan aan de Dreven, een wijk in de Akkers. Dit deden wij n.a.v. geluiden die wij van inwoners kregen over de leefbaarheid van de wijk. De kandidaten werden rondgeleid door een inwoner en spraken met meerdere mensen op straat. We constateerde een drietal pijnpunten in de wijk. Allereerst benoemde de inwoner(s) dat in de afgelopen tientallen jaren de sluippaden die eigenlijk bedoeld zijn voor hulpdiensten volledig dicht gebouwd door verlengingen van de tuinen van inwoners. Hierdoor zouden hulpdiensten, in het geval van nood, aanzienlijk meer tijd besteden om bij de situatie te komen.

Een tweede pijnpunt is de planologie van de straten. De inwoners lieten o.a. beelden zien van de drukte in de woonwijk in de ochtenden. Er is hier sprake van een aantal factoren die samen een probleem vormen. Ten eerste, inwoners in de Dreven maken veelal gebruik van de auto voor hun vervoer. Ten tweede, er zijn weinig parkeerplaatsen in de woonwijk waardoor auto’s de weg vaak blokkeren omdat mensen ze anders niet kwijt kunnen. Ten derde, er is een school gevestigd waardoor in de ochtend nog meer auto’s in de wijk aanwezig zijn om kinderen af te zetten. Daarnaast benoemde de inwoners ook dat er vaak (bestel)busjes midden op straat geparkeerd staan. Gezien de smalle straten betekent dit dat de weg volledig versperd is. Uit initiatief van o.a. de inwoners is jaren geleden een planoloog in de Dreven geweest die ook al constateerde dat de wijk niet goed ingedeeld is. De inwoners benoemde dat hier door de gemeente verder niets mee gedaan is. Kortom, in de planologie van de Dreven kan nog veel verbeterd worden. Het derde punt dat erg opviel waren de verpauperde recreatiemogelijkheden voor kinderen. Speeltoestellen waren veelal vies, niet onderhouden en soms zelfs volledig afwezig. Dit geeft ook een onveilig gevoel in de wijk en maakt het voor kinderen niet aantrekkelijk om te spelen.

N.a.v. bovenstaande constateringen stellen wij graag een aantal mogelijke oplossingen voor. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet zo gemakkelijk omgegaan wordt met sluiproutes voor hulpdiensten, willen we kijken of het mogelijk is om hier iets over op te nemen in de APV. Dit zou bijvoorbeeld aan artikel kunnen zijn over het toestaan of moeilijker maken van tuinverlenging wanneer dit andere benodigdheden belemmerd, zoals sluiproutes voor hulpdiensten. Wat betreft de planologie, dit is niet gemakkelijk op te lossen. De inwoners stelde voor om bijvoorbeeld een gele streep te plaatsen zodat bepaalde straten gedeeltelijk vrij van auto’s bleven. Jong Nissewaard ziet dit niet als een directe oplossing, gezien er vaak meer auto’s dan mensen zijn en men deze toch kwijt moet. Er zal dan hoogstwaarschijnlijk een verplaatsing van het probleem komen. Een andere oplossing die voorgesteld werd, was het uitbreiden van parkeergelegenheden. Dit zien wij wel als een oplossing, maar het moet niet zo zijn dat de Dreven dadelijk een grote parkeerplaats wordt. Daarom stellen wij voor om met (een team aan) planologen een grootschalig onderzoek te starten naar de indeling van de Dreven. Hier kan er dus gekeken worden naar bijvoorbeeld het verbreden van de straten, het aanbouwen van parkeergelegenheden en het bereikbaarder maken van de wijk. Ditmaal zou dit onderzoek volledig uit initiatief van de gemeente gestart moeten worden, waarbij inwoners betrokken worden, i.p.v. andersom. De speelvoorzieningen voor kinderen (en jongeren) willen wij graag uitbreiden. In eerste instantie kan hier lering getrokken worden uit Sterrenkwartier, waar het Apolloplein een mooi voorbeeld is van een toegankelijke, leuke en schone recreatiemogelijkheid. Ook kan er gekeken worden naar het aanleggen van meer sportveldjes, bijvoorbeeld om te basketballen. Om ervoor te zorgen dat de wijk schoon blijft, stellen wij wederom voor om het gebruik van de BuitenBeter app te stimuleren.

Met bovenstaande voorstellen hopen wij een slag te slaan voor de Dreven, een wijk die veel verbetering behoeft. Daarnaast laten wij met dit onderzoek zien hoe de lokale politiek hoort te gaan: frequent de wijk in en samen met inwoners nadenken over mogelijkheden om de wijk te verbeteren.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux